Vastgoedexpertise in Vlaams-Brabant

Vastgoed expertise

Vastgoed expertise

Onze experten komen zowel theoretisch als met praktijkervaring geschoeid ter plaatse om U zo goed mogelijk van dienst te zijn

Ons aanbod:

Waardebepalingen:

 • Venale waarde ( marktwaarde )
 • Gedwongen verkoop waarde
 • Heropbouwwaarde
 • Nieuwbouwwaarde
 • Waarde inbreng vennootschap
 • Splitsing vruchtgebruik / naakte eigendom
 • Onteigeningswaarde

Schade-expertise: Bij schade is het uiterst belangrijk om alle schade in kaart te brengen en      correct te vorderen:

 • Schadebegroting
 • Schaderegeling

Plaatsbeschrijvingen:

 • in- en uittrede huur
 • aanvang en einde der werken
 • bij aankoop woning tussen overeenkomst en verlijden akte
 • ….

Meer informatie op de site van Kavex

Energiedeskundige

De almaar stijgende energieprijzen en het almaar groter wordende bewustzijn over de milieuvervuiling brengt ons bij dringende maatregelen.
Om de uitstoot van de broeikasgassen en het energieverslinden van gebouwen te verminderen en zo tegemoet te komen aan de doelstellingen van het protocol van Kyoto, werd eind 2002 de Europese richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen goedgekeurd.
Hieruitvoortvloeiend, EPB EnergiePrestatie en Binnenklimaat voor nieuwe gebouwen, EAP Energie-AdviesProcedure voor verbouwingen en EPC EnergiePrestatieCertificaat voor alle gebouwen die in verhuur of verkoop komen.

Meer info op de site van Energiesparen

Rioleringsadvies & inspecties

We moeten spaarzaam omspringen met het water door ons verbruik, afvoer en zuivering te optimaliseren. De samenleving heeft strikte regels opgesteld om deze eisen tegemoet te komen.
Zo zal er bij aanleg van gescheiden rioleringstelsel, bij nieuwbouw/herbouw en /of grondige verbouwing voldaan moeten worden aan deze regels: gescheiden afvoer DWA ( Droog Weer Afvoer ) en RWO ( Regen Water Ophouden en infiltratie ).

Bij aanpassing van deze rioleringen komt de afkoppelingsadviseur ter sprake en alvorens aansluiting zal een inspecteur de rioleringen inspecteren en bij conformiteit een attest afleveren dat U toestaat aan te sluiten .

Bij ons kan U terecht voor:
– Afkoppelingsadvies riolering
– Inspectie van de riolering + conformiteitattesten

Meer informatie bij Vlario

Keuringen

INSPECTIE PRIVAAT RIOLERINGEN:

Controle riolering en opmaak conformiteitattesten

KEURINGEN BIJ VERKOOP EN VERHUUR:

– Electriciteitskeuringen
– Tankcontrole
– Energie Prestatie Certificaten

Voor advies, offerte, neem vrijblijvend contact op!